۵ هزار اتوبوس بین شهری از طریق واردات و تولید داخل تامین‌ می‌شود

۵ هزار اتوبوس بین شهری از طریق واردات و تولید داخل تامین‌ می‌شود
تهران-مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی با اعلام رفع ۴۱۲ نقطه پرخطر جاده‌ای در سراسر کشور از برنامه دولت برای تامین ۵ هزار اتوبوس بین شهری برای سال آینده از طریق واردات و ظرفیت تولید داخل خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85422008/%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85422008/%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF