۵ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن تحویل متقاضیان شده است

۵ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن تحویل متقاضیان شده است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به شناسایی زمین برای ساخت ۲۰۰ هزار مسکن در طرح نهضت ملی مسکن گفت: تاکنون پنج هزار واحد مسکن در حوزه شهری به بهره برداری رسیده و تحویل متقاضیان شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85128092/%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85128092/%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA