۶۰۰ هزار صندلی قطار برای جابجایی زائران اربعین/ قیمت‌ها افزایش ندارد

۶۰۰ هزار صندلی قطار برای جابجایی زائران اربعین/ قیمت‌ها افزایش ندارد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل راه‌آهن گفت: بیش از ۶۰۰ هزار صندلی در مسیرهای مشهد- کرمانشاه، تهران- کرمانشاه، مشهد- اهواز- خرمشهر، تهران- اهواز- خرمشهر، اهواز- خرمشهر و خرمشهر- شلمچه برای اربعین امسال بدون افزایش قیمت اختصاص داده شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85192973/%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4منبع: https://www.irna.ir/news/85192973/%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4