۶۰ دانش‌آموز در هنرستان تخصصی بنادر و دریانوردی هرمزگان پذیرش می‌شوند

۶۰ دانش‌آموز در هنرستان تخصصی بنادر و دریانوردی هرمزگان پذیرش می‌شوند
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از پذیرش ۶۰ دانش‌آموز در هنرستان علوم و فنون دریایی «شهید اصغر موسی‌زاده» این اداره‌کل در سال تحصیلی جدید (۱۴۰۲-۱۴۰۳) خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85233497/%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4