۶۱ هزار متقاضی در قم حائز شرایط طرح نهضت ملی مسکن شدند

وی در خصوص نحوه انتخاب سازندگان توضیح داد: در این طرح از سازندگان حرفه ای استفاده خواهد شد و در همین راستا، کارگروهی متشکل از راه و شهرسازی، استانداری و سازمان نظام مهندسی استان برای بررسی صلاحیت سازندگان ایجاد شده است.

صادقی در خصوص آغاز عملیات اجرایی در اراضی ۵۶۰ هکتاری اظهار کرد: آماده سازی و زیر سازی این اراضی به زودی آغاز می شود و بعد از اتمام آن عملیات ساخت بر روی این اراضی کلید خواهد خورد.

وی در خصوص ثبت نام نهادی و تفاهم نامه ای اظهار کرد: تعداد ۱۱ هزار و ۱۱۲  متقاضی در فازهای نهادی مانند اتاق تعاون، کارگری، مهندسین، جهاد کشاورزی و غیره ثبت نام کرده اند که فرآیند پالایش آنان بعد از انعقاد تفاهم نامه انجام می شود.

صادقی به ارائه تسهیلات ویژه برای خودمالکین اشاره کرد و گفت: مالکین زمین یا واحدهای فرسوده می توانند برای دریافت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی ساخت یا بازسازی واحد در سامانه نام نویسی کنند.

صادقی تصریح کرد: برای تمامی متقاضیان که حائز شرایط چهار گانه اعلامی هستند، زمین تأمین خواهد شد و به تبع آن واحد مسکونی احداث می شود.

وی در خصوص فازهای ثبت نامی در استان قم توضیح داد: در فاز یک، چهار هزار و ۹۱۹ تن در سال ۹۸؛ در فاز پنجم، ۲۲ هزار و ۹۴۴ ۴ متقاضی در خرداد ۱۴۰۰ و در فاز ششم یعنی طرح نهضت ملی مسکن ۹۲ هزار و ۷۲۹ متقاضی نام نویسی کرده اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در پایان با اشاره به این که فرآیند پالایش متقاضیان زمان بر است خاطر نشان کرد: هم اکنون بیش از ۲۰ تن از کارکنان این اداره کل در حال انجام و پالایش مدارک و فرم ج متقاضیان هستند، این فرآیند به مرور برای تمامی متقاضیان انجام می شود.از این رو مراجعه حضوری متقاضیان باعث طولانی تر شدن فرآیند پالایش خواهد شد.

  استاندار کرمانشاه از ۲ پروژه مسکن ملی شهرستان جوانرود سرکشی کردمنبع

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان قم، در حال حاضر پالایش متقاضیان فازهای عمومی پنج و ۶ در حال انجام است و با توجه به زمان بر بودن این فرآیند، در هیچ مرحله ای متقاضیان نیاز به مراجعه حضوری به این اداره کل ندارند.

به گزارش روز دوشنبه اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قم، محمد صادقی در گفت و گویی افزود: از میان افراد حائز شرایط، برای ۲۵ هزار و ۷۳۹ متقاضی افتتاح حساب انجام شده است که ۱۸ هزار و ۲۷۹ تن از آنان آورده اولیه را واریز کرده اند.

وی گفت: آورده اولیه تمامی متقاضیان ۴۰ میلیون تومان است که طی دو مرحله ۲۰ میلیون تومانی از متقاضیان اخذ خواهد شد که در صورت عدم واریز در موعد مقرر حذف می شوند.