۶۵ هزار صندلی ایران ایر به‌ مقصد نجف به فروش رفت

۶۵ هزار صندلی ایران ایر به‌ مقصد نجف به فروش رفت
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل روابط عمومی ایران ایر در خصوص  آخرین اخبار اربعین ۱۴۰۲ اعلام کرد: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تاکنون بیش از ۶۵ هزار صندلی را به فروش رسانده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85216998/%DB%B6%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85216998/%DB%B6%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%AA