۶ درصد از مساکن روستایی کشور در آذربایجان‌شرقی ساخته می‌شود

۶ درصد از مساکن روستایی کشور در آذربایجان‌شرقی ساخته می‌شود
تبریز – مجله خبری راه و ساختمان – معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: سالانه ۶ درصد از مساکن روستایی کشور در آذربایجان‌شرقی ساخته می‌شود و این استان در این زمینه در رتبه چهارم قرار دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85206823/%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85206823/%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF