۶ میلیون واحد مسکونی تقاضای انباشه شده مسکن وجود دارد

باقرپورگفت: ۶ میلیون واحد تقاضای انباشت شده از دولت قبل وجود دارد و بازار در تناسب عرضه وتقاضا دچار مشکل شده است و نمی‌توان از طرح نهضت ملی انتظار معجزه و تاثیر روی کاهش قیمت مسکن را داشت.

وی ادامه‌داد: در یک‌سال پایانی دولت دوازدهم، طرح اقدام ملی را که اتفاقا به همان طرح مسکن مهر شباهت داشت کلید خورد و سرانجام با تغییر دولت نهضت ملی مسکن اجرایی شد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمران تهران، همچنین به روند طولانی صدور پروانه‌های ساختمانی اشاره کرد و عملکرد شهرداری و بروکراسی طولانی صدور مجوز ساخت را باعث افزایش قیمت مسکن اعلام کرد.منبع

قفل شدن صنعت ساختمان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم

به گزارش خبرنگار اقتصادی مجله خبری راه و ساختمان، «خشایار باقرپور» در نشست خبری در پاسخ به مجله خبری راه و ساختمان درباره چرایی عقب ماندگی در حوزه مسکن، افزود: دولت‌های یازدهم و دوازدهم طرح مسکن مهر را غلط می‌پنداشت، طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرد اما به جایی نبرد.

به گفته وی، به دلیل قفل سیاست‌های مسکنی و توقف ساخت و ساز، تناسب در بازار عرضه و تقاضا با افزایش چشمگیر فعالیت‌های ساختمان‌سازی در بخش تعاونی، خصوصی و دولتی امکان پذیر است.

وی اضافه‌کرد: برای مثال در دوره‌ای فعالیت بخش خصوصی به‌ویژه بخش عمرانی به شدت شتاب گرفت، زیرا سیاست دولتِ وقت توسعه کار عمرانی بود، اما فعالیت‌های صنعت ساختمان در دولت یازدهم و دوازدهم قفل شد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمران تهران درباره تاثیر سیاست توقف ساخت مسکن در دولت قبل، بیان‌داشت: فضای اقتصادی بخش خصوصی متاثر از بخش دولتی است و ذات جامعه ایرانی این است که عملکرد و سیاست‌های دولت به فعالیت بخش خصوصی سمت و سو می‌دهد.

  جذب ۹۵ درصد منابع اشتغال خانگی در سال گذشته