۶ پروژه دولتی و عمومی تا پایان تابستان ۱۴۰۲ تکمیل می‌شود


تهران – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی از تکمیل و تحویل ۶ پروژه دولتی و عمومی تا پایان تابستان سال آینده خبر داد.منبع
  صدور رأی برای ۱۰ هزار پرونده کارگری و کارفرمایی در لرستان