۷۵ کیلومتر به شبکه بزرگراهی استان اردبیل اضافه می‌شود

۷۵ کیلومتر به شبکه بزرگراهی استان اردبیل اضافه می‌شود
اردبیل-مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: برای احداث ۷۵ کیلومتر بزرگراه، ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که در صورت تامین اعتبار شاهد افتتاح این میزان بزرگراه تا پایان سال در استان خواهیم بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85222646/%DB%B7%DB%B5-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85222646/%DB%B7%DB%B5-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF