۷۶۵ پروژه عمرانی و اقتصادی در اردبیل آماده افتتاح است

۷۶۵ پروژه عمرانی و اقتصادی در اردبیل آماده افتتاح است
اردبیل-مجله خبری راه و ساختمان- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل گفت: ۷۶۵ طرح و پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۱۱۴ هزار میلیارد ریال در مناطق مختلف استان اردبیل آماده افتتاح است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85209674/%DB%B7%DB%B6%DB%B5-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85209674/%DB%B7%DB%B6%DB%B5-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA