۸۰ درصد محور چالوس بازسازی شد

۸۰ درصد محور چالوس بازسازی شد
کرج – مجله خبری راه و ساختمان- معاون سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور اعلام کرد: با تلاش راهداران بیش از ۸۰ درصد عملیات پاکسازی محدوده آسیب دیده جاده کرج – چالوس به پایان رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85140587/%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85140587/%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF