۸۴هزار هکتار زمین در شهرهای کوچک برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن شناسایی شد

۸۴هزار هکتار زمین در شهرهای کوچک برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن شناسایی شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از بررسی آخرین وضعیت الحاق‌ زمین در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت در این سازمان خبر داد و میزان زمین‌های شناسایی شده را ۸۴ هزار و ۸۸۰ هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن عنوان کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85297107/%DB%B8%DB%B4%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86