۸۷۰ واحد مشاوره املاک در زنجان بازرسی شد

۸۷۰ واحد مشاوره املاک در زنجان بازرسی شد
زنجان – مجله خبری راه و ساختمان – رئیس اداره برنامه ریزی مسکن راه و شهرسازی زنجان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۷۰ مشاوره املاک در استان مورد بازرسی قرار گرفت که از این تعداد ۳۳ واحد به دلیل تخلف مهر و موم شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85222175/%DB%B8%DB%B7%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85222175/%DB%B8%DB%B7%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF