۹۰ طرح در حوزه راه‌های استان مرکزی فعال است

۹۰ طرح در حوزه راه‌های استان مرکزی فعال است
اراک- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: ۹۰ طرح فعال در حوزه نگهداری راه‌ها از جمله روکش آسفالت، روشنایی و ایمن سازی جاده‌ها در نقاط مختلف استان در حال انجام‌ است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85193080/%DB%B9%DB%B0-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85193080/%DB%B9%DB%B0-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA