۹۵ درصد زائران اربعین توسط ناوگان حمل و نقل عمومی به استان مرکزی بازگشتند

۹۵ درصد زائران اربعین توسط ناوگان حمل و نقل عمومی به استان مرکزی بازگشتند
اراک – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: ۹۵ درصد زائران اربعین اباعبدالله الحسین(ع) توسط ناوگان حمل و نقل عمومی این استان به سرزمین آفتاب بازگشتند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85223417/%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85223417/%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C