۹۵ هزار پروانه ساختمانی برای واحدهای ملی مسکن در خراسان رضوی صادر شد+ فیلم

۹۵ هزار پروانه ساختمانی برای واحدهای ملی مسکن در خراسان رضوی صادر شد+ فیلم
مشهد-مجله خبری راه و ساختمان- مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: تاکنون ۹۵ هزار پروانه ساختمانی برای حوزه‌های مختلف طرح نهضت ملی مسکن اعم از شهری و روستایی در این استان صادر شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85192986/%DB%B9%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C

  کاهش ترافیک؛ حاصل اجرای قانون تغییر ساعت کار اداره‌ها