۹۷۰ واحد مسکونی با حضور رییس جمهور در شاهرود به متقاضیان واگذار می‌شود

۹۷۰ واحد مسکونی با حضور رییس جمهور در شاهرود به متقاضیان واگذار می‌شود
شاهرود – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان گفت: ۹۷۰ واحد مسکونی در دور دوم سفر آیت الله رئیسی رییس جمهور به استان سمنان در شاهرود تحویل متقاضیان می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85446109/%DB%B9%DB%B7%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1

  ساخت یک‌هزار و ۵۴۱ کیلومتر راه‌آهن تا پایان سال ۱۴۰۳