آماده‌سازی ناوگان «هما» برای انجام عملیات حج ۱۴۰۳

آماده‌سازی ناوگان «هما» برای انجام عملیات حج ۱۴۰۳
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) گفت: با توجه به آغاز عملیات حج تمتع سال ۱۴۰۳ در روزهای پایانی اردیبهشت ماه، هما ناوگان پروازی خود را به این منظور آماده می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85446559/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AC-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3