آیین‌نامه احداث و توسعه فرودگاه‌های غیرنظامی ابلاغ شد

صنعت هوانوردی کشور با توجه به تعهدات کنوانسیون شیکاگو، ملزم به رعایت استانداردها و الزامات بین‌المللی برگرفته از کنوانسیون مذکور به منظور حفظ و ارتقای ایمنی هوانوردی بوده و در همین راستا نیز براساس برنامه‌های سالانه و معین تحت عنوان برنامه جهانی نظارت بر ایمنی هوانوردی توسط ایکایو مورد رصد و ارزیابی واقع می‌شود.منبع

به گزارش خبرنگار حوزه دولت مجله خبری راه و ساختمان، هیات‌وزیران در نشست ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، با هدف کسب انطباق با بالاترین درصد ممکن استانداردها در حوزه‌های ناوبری هوایی و فرودگاهی و پیشگیری از تنزل جایگاه کشورمان در رده بندی‌جهانی به ویژه در مقایسه با کشورهای خاورمیانه، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) درخصوص آیین‌نامه مدیریت،‌ بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی را به تصویب رساند.

  هشدار دومین شرکت اقیانوس‌پیمای جهان