اختصاص ۳۳ هزار هکتار زمین به طرح نهضت ملی مسکن

اختصاص ۳۳ هزار هکتار زمین به طرح نهضت ملی مسکن
تهران-مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از اختصاص ۳۳ هزار هکتار از زمین‌های وزارت راه و شهرسازی برای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85184705/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B3%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85184705/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B3%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86