استاندار قم: دلال‌بازی در زمین‌های نهضت ملی مسکن ممنوع است

استاندار قم: دلال‌بازی در زمین‌های نهضت ملی مسکن ممنوع است
قم- مجله خبری راه و ساختمان – استاندار قم تاکید کرد: هرگونه دلال‌بازی در زمین‌های طرح نهضت ملی مسکن ممنوع زیرا اجاره ۹۹ ساله است و هیچ‌کس حق واگذاری ندارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85240028/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA