اینفوگرافیک: در سه ماه گذشته چند کیلومتر راه های استان قم ایمن تر شده اند

قم ـ مجله خبری راه و ساختمان ـ در سه ماه گذشته (۲۰ اسفند ۱۴۰۰ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۱) 65 کیلومتر روکش آسفالت جاده های قم بهسازی، 5/3 کیلومتر گاردریل جاده ها نصب و 209 کیلومتر اصلاح روشنایی محورهای مواصلاتی استان قم، صورت گرفته استمنبع