بارج هفت هزار تُنی در بندرگاه چندمنظوره خمیر پهلودهی شد

بارج هفت هزار تُنی در بندرگاه چندمنظوره خمیر پهلودهی شد
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از پهلودهی یک فروند بارج به ظرفیت هفت هزار تُن در بندرگاه چندمنظوره خمیر خبر داد و گفت: اسکله ۲ بندرگاه خمیر ظرفیت پذیرش شناورهایی با ۶.۵ متر آبخور را دارا است. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85218875/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

  رفع تعرض فوری از ۸۳۶ هکتار زمین دولتی در نیمه نخست امسال