بارش باران طی امروز و فردا در نیمه جنوبی کشور

بارش باران طی امروز و فردا در نیمه جنوبی کشور
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی از بارش باران طی امروز در برخی نقاط نیمه جنوبی کشور و همچنین تشدید و گسترش آن تا فردا به اغلب این مناطق خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85338488/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

  ۴۲ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی روستاهای کشور اختصاص یافت