بررسی مکانیابی سکونتگاه‌های ساحلی در سیستان و بلوچستان

بررسی مکانیابی سکونتگاه‌های ساحلی در سیستان و بلوچستان
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر تسریع و ضرورت تعامل تمامی دستگاه‌ها در مکانیابی احداث ۲۷ نقطه ساحلی جنوب، گفت: موضوع مکانیابی و احداث ۲۷ شهر جدید ساحلی در جنوب کشور با هدف برخورداری ۲۷ استان فاقد سواحل و دسترسی به آب‌های آزاد و توسعه استان‌های جنوبی همجوار با دریا در دستور کار قرار گرفته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85312009/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86