بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال آینده ۳۱ هزار میلیارد تومان تعیین شد


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- بودجه وزارت راه و شهرسازی درسال آینده بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان تعیین شد که بیش از ۱۵ هزار میلیارد آن به شرکت ساخت برای تکمیل طرح‌های ریلی و آزادراهی اختصاص دارد.  منبع