تجربه آرامش جاده‌ای در مازندران خسته از خودرو

تجربه آرامش جاده‌ای در مازندران خسته از خودرو
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- ترافیک در جاده های استان مازندران بعد از چهار روز پرتلاطم و شلوغی و سنگینی به دلیل تعطیلات آخر هفته و ورود مسافران از ساعتی قبل به حالت عادی بازگشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85170923/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88منبع: https://www.irna.ir/news/85170923/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88