تحول گرایی سازمان‌ها در گروه سرمایه انسانی توانمند است

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه با اشاره به نقش مهم نیروی متخصص و ماهر در رشد و توسعه جامعه، گفت: برای شتاب بخشی به روند توسعه، توجه به نیروی انسانی ضروری است.

به گزارش روز پنجشنبه مجله خبری راه و ساختمان از روابط عمومی راه و و شهرسازی سیستان و بلوچستان، محمد حسین نصرنیا در نشست شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان اظهارداشت: رشد و توسعه سازمان ها مستلزم وجود افراد توانمند است و امروزه سازمان ها سرمایه های انسانی خود را با توجه به دانش، شایستگی و قابلیت آنان بعنوان یک مزیت رقابتی تلقی می‌کنند.

عطاء اله اکبری تصریح کرد: پهناوری و تراکم نقاط جمعیتی سبب شده دستگاههای زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان با چالش های مهمی نظیر کمبود نیروی انسانی مواجه باشند که این امر باز تعریف در چارت سازمانی و توجه ویژه به جذب نیروهای بومی ماندگار را می طلبد.منبع

وی مدیریت منابع انسانی را از اولویت های وزارت راه و شهرسازی برشمرد و افزود: اصلاح ساختار نیروی انسانی در مجموعه وزارت یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و بر اساس ساختار جدید متوازن سازی و چابک سازی به طور ویژه در اولویت قرار دارد.

وی بر اهتمام ویژه بر رسیدگی به تخلفات اداری، سازماندهی نیروهای انسانی و تعریف منطقی فرآیندها در تامین نیروی انسانی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد.

نصرنیا تصریح کرد: با توجه به اینکه ماندگاری نیروی انسانی متخصص و کارآمد یکی از چالش های استان هایی نظیر سیستان و بلوچستان در دستگاههای زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی است مقرر شد هیچ مجوزی برای نقل و انتقال مگر مشروط به شرایط خاص و با تایید مدیریت مجموعه در این استان ها داده نشود.

  ساعت پرواز تهران-شهرکرد و بالعکس در ۲۹ خرداد تغییر کرد

سرپرست مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: در استان هایی نظیر سیستان و بلوچستان در دستگاههای زیر مجموعه وزارت این آمادگی وجود دارد تا بنا بر ضرورت، مشکل کمبود نیروی انسانی و پست‌های سازمانی خالی مانده مرتفع شود.