تردد روان در تمام محورهای کشور 

تردد روان در تمام محورهای کشور 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- براساس گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد در تمام محورهای مواصلاتی کشور روان است. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85162392/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85162392/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1