ترمیم و روکش آسفالت جاده تربت حیدریه به مشهد آغاز شد

ترمیم و روکش آسفالت جاده تربت حیدریه به مشهد آغاز شد
تربت‌حیدریه – مجله خبری راه و ساختمان – رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تربت‌حیدریه با یادآوری آغاز ترمیم و روکش آسفالت محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی این شهرستان گفت: در این راستا جاده ترانزیتی مشهد به سبب تردد و ترافیک بالا؛ دارای اولویت بهسازی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85189764/%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85189764/%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF