تمهیدات بازگشت زائران پیاده امام رضا(ع) با قطار تشریح شد

تمهیدات بازگشت زائران پیاده امام رضا(ع) با قطار تشریح شد
مشهد-مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راه آهن خراسان ضمن تشریح برنامه بازگشت زائران به دیگر نقاط کشور گفت: امروز شنبه پس از پایان آیین‌های سوگواری شهادت حضرت رضا(ع) در مشهد حدود هفت هزار زائر پیاده آن امام همام با هشت رام قطار فوق العاده به شهرستان های جوین، نیشابور و سرخس در خراسان رضوی برگشتند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229963/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85229963/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D8%AF