توافق وزارت راه و شهرسازی با نیروهای مسلح برای تامین ۵ هزار هکتار زمین نهضت ملی مسکنتوافق وزارت راه و شهرسازی با نیروهای مسلح برای تامین ۵ هزار هکتار زمین نهضت ملی مسکن
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن از توافق با نیروهای مسلح برای تامین بالغ بر ۵ هزار هکتار زمین به منظور استفاده از طرح نهضت ملی مسکن خبر داد که در مراحل تغییر کاربری قرار دارند.منبع