خط ریلی روسیه – هند از مسیر سرخس خراسان رضوی فعال شد

مدیر کل راه آهن خراسان ادامه داد: مسیر ترانزیتی ریلی روسیه – ایران و در ادامه هند یک گذرگاه ترانزیتی اقتصادی، پایدار و سریع از شمال تا جنوب است که می‌تواند میلیونها تن بار ترانزیتی را در دالان اصلی شمال- جنوب با ظرفیت ریلی و حمل و نقل مناسب ایران جابه جا کند.

وی گفت: امروز نیز این قطار پس از طی تشریفات گمرکی عازم بندرعباس شده و تا حدود ۶۰ تا ۷۰ ساعت به این بندر می‌رسد تا در ادامه مسیر بار خود را از طریق یکی از بنادر وارد هند کند.

مصطفی نصیری ورگ روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگار مجله خبری راه و ساختمان افزود: این قطار حامل ۳۹ کانتینر بار مصالح ساختمانی که از مبدا روسیه حرکت کرده است با عبور از کشورهای روسیه، قزاقستان و ترکمنستان دیشب وارد ایستگاه راه‌آهن بین‌المللی سرخس شد.

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان، قطار ترانزیت کانتینری روسیه به هند که از طریق مرز ریلی سرخس وارد کشور شد، جزو مسیر شرقی دالان شمال – جنوب محسوب می‌شود که از ایستگاه چخوف روسیه، واقع در استان مسکو در ۶ تیرماه سال جاری و در مسیر سه هزار و  ۸۰۰ کیلومتری با ظرفیت ۳۹ کانتینر از مسیر روسیه، قزاقستان، ترکمنستان وارد ایران شده و پس از آن طی یک مسیر ریلی ۱۶۰۰ کیلومتری به بندرعباس خواهد رسید و در نهایت از طریق مسیر دریایی به بندر ناواشوای هندوستان وصل خواهد شد.منبع