درآمد شرکت‌های هواپیمایی رکورد زد

ویلی والش، مدیر کل یاتا گفت: سرعت بهبود فوق‌العاده بوده است؛ با این حال به نظر می‌رسد که این همه‌گیری برای حمل و نقل هوایی حدود چهار سال هزینه داشته است. چشم‌انداز نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۴، می‌توانیم انتظار الگوهای رشد نرمال‌تری هم برای مسافر و هم برای بار داشته باشیم.

ایسنا/خراسان رضوی یاتا انتظار دارد در سال ۲۰۲۴ درآمد شرکت‌های هواپیمایی به رکورد ۹۶۴ میلیارد دلار برسد.

یاتا پیش‌بینی کرد که سود عملیاتی صنعت هواپیمایی در سال آینده به ۴۹.۳ میلیارد دلار و در سال جاری ۴۰.۷ میلیارد دلار برسد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402091611453/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AFدرآمد شرکت‌های هواپیمایی رکورد زد

پیش‌بینی می‌شود که تردد مسافران هوایی در سال آینده به رکورد تاریخی ۴.۷ میلیارد نفر برسد که از سطح ۴.۵ میلیاردی قبل از همه‌گیری ویروس کرونا فراتر خواهد رفت.

انتظار می‌رود حجم محموله‌ها که در طول دوره همه‌گیری ویروس کرونا افزایش قابل‌توجهی داشته است، در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۵۸ و ۶۱ میلیون تن باشد.

انتظار می‌رود سود خالص این صنعت در سال ۲۰۲۴ به ۲۵.۷ میلیارد دلار برسد که از ۲۳.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ بیشتر است.

همچنین پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های صنعت هواپیمایی با ۶.۹ درصد افزایش به ۹۱۴ میلیارد دلار برسد.

با افزایش هزینه‌های استقراض در سطح جهانی برای مبارزه با نرخ تورم پایدار، بازده سرمایه سرمایه‌گذاری شده در هر دو سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به میزان چهار درصد از هزینه سرمایه عقب‌تر خواهد بود.

به نقل از نیوز، انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (یاتا) پیش‌بینی کرد که صنعت خطوط هوایی در سال ۲۰۲۴ درآمدی بی‌سابقه به میزان ۹۶۴ میلیارد دلار خواهد داشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۴ درصد افزایش ثبت کرده است.

  دریچه های زیر فن کوئل و شیر آلات موسسه فنی مختاری

یاتا طی بیانیه‌ای اعلام کرد، با این حال، انتظار می‌رود که سود خالص در سطح جهانی در هر دو سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بسیار کمتر از هزینه سرمایه باشد.