راه نجات صندوق‌های بازنشستگی چیست؟

معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون در پاسخ به این پرسش که آیا ایده ادغام صندوق‌ها موثر است؟ گفت: شخصا موافق نیستم؛ چون صندوق تامین اجتماعی با صندوق بازنشستگی کشوری یا صندوق نیروهای مسلح سنخیتی ندارد.ادغام راه حل نیست و پاک کردن صورت مساله است.

راه نجات صندوق‌های بازنشستگی چیست؟معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران معتقد است که راه نجات صندوق‌ها در کشور برداشتن چتر حمایتی از اقشار تحت پوشش آن یا ادغام نیست و اداره صندوق‌ها باید به صاحبان اصلی خود واگذار شود.

وی با بیان اینکه مردم به رشد و بلوغ رسیده‌اند، اظهار کرد: راه نجات صندوق های بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی این است که اداره این صندوق‌ها به صاحبان اصلی خودش واگذار شود.این شیوه نوعی خصوصی سازی است و اگر چنین اتفاقی بیفتد صاحبان صندوق‌ها برای منافع خود تلاش می‌کنند.

لاهوتی با تاکید بر پرهیز از هرگونه دست ‌اندازی به صندوق‌ها گفت: برداشت دستوری از منابع صندوق‌ها باعث ضرر و زیان آنها می‌شود.

معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران معتقد است اگر صندوق تامین اجتماعی منابع خود را در بانک‌ها سپرده گذاری می‌کرد بیشتر به سودآوری می رسید تا اینکه امروز فعالیتهای اقتصادی را در پیش گرفته است.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد منابع صندوق بازنشستگی کشوری را دولت تامین می‌کند، افزود: اگر گردانندگان صندوق بازنشستگی صاحبان اصلی آن یعنی بازنشستگان بودند هیچگاه هواپیما خریداری نمی‌کردند و منافع اقتصادی صندوق را با حساسیت بیشتری لحاظ می‌کردند.

مهرداد لاهوتی در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر لزوم حفظ بحث‌های حمایتی دولت در برنامه هفتم توسعه‌ به بحث صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: معتقدم یکی از بحران‌های آینده کشور صندوق‌های بازنشستگی هستند ولی راه نجات آنها در ادغام صندوق‌ها یا برداشتن چتر حمایتی دولت از این صندوق‌ها و اقشار تحت پوشش آن نیست.

  «سند برنامه ملی ترانزیت» تدوین می‌شود/ حضور بخش خصوصی در حمل و نقل ریلی

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402031408990/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA