رشد ۲۳ درصدی زائران مشهد الرضا در استفاده از ناوگان عمومی جاده‌ای 

رشد ۲۳ درصدی زائران مشهد الرضا در استفاده از ناوگان عمومی جاده‌ای 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی از رشد هفت درصدی پروازها و افزایش ۱۲ درصدی تعداد مسافران هوایی مشهد در ایام پایانی ماه صفر خبر داد و گفت: تعداد مسافران جا به جا شده با ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای بیش از ۲۳ درصد افزایش یافت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85230833/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85230833/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C