رشد ۷۵ درصدی صدور پروانه در ۶۵ شهر

به گزارش ایسنا، دولت در آبان سال گذشته سیاست‌ها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محله‌ای در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران تهیه شده بود را به تصویب رساند.

به گفته محمد آیینی، پژوهش‌های انجام شده قبلی نشان داد موثرترین تشویق برای ترغیب مردم به نوسازی بافت‌های فرسوده از میان تشویق‌های اداری و حتی مالی و تسهیلاتی، تشویق کالبدی و شهرسازانه است. براین اساس بسته تشویق سیاست‌های کالبدی متضمن تشویق نوسازی واحدهای فرسوده و لرزان در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران  به تصویب رسید و با ابلاغ بسته ۱۹ بندی تشویقی برای نوسازی بافت‌های فرسوده و ترغیب مردم به نوسازی شاهد رشد در صدور پروانه ساختمانی هستیم.

به دنبال ارائه بسته ۱۹ بندی تشویقی برای نوسازی بافت‌های فرسوده در سال گذشته، صدور پروانه ساختمانی در ۶۵ شهر کشور طی بهار امسال رشد ۷۵ درصدی داشته است.

بنابراین گزارش، بالغ بر ۱۶۷ هزار هکتار بافت ناکارآمد در کشور وجود دارد که به عنوان محدوده‌های پرخطر  محسوب می‌شود و حدود ۲۰ میلیون نفر جمعیت در این مناطق ساکن هستند.

پس از ارائه بسته تشویقی، تمایل به نوسازی افزایش یافت تا جایی که معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است که در ۶۵ شهر در بهار سال جاری صدور پروانه ساختمانی ۷۵ درصد رشد داشته است. این آمار محصول همراهی شهرداری‌ها، ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و همچنین آگاهی‌بخشی به مردم است و امیدواریم سایر شهرداری ها نسبت به اعمال مفاد بسته تشویقی ابلاغی اقدام کنند.

در این بسته مشوق‌هایی برای  گروه‌ها چهارگانه به منظور افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد لحاظ شد که از جمله آنها می‌توان به تامین پارکینگ در مکان‌های مناسب بافت‌های فرسوده برای جبران کسری پارکینگ، پیش‌بینی کاربری‌های انتفاعی در طبقه همکف، تسهیل شرایط توده‌گذاری و نما و اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز اشاره کرد.

  امام جمعه جیرفت: جاده‌های جنوب کرمان زودتر به سرانجام برسد
رشد ۷۵ درصدی صدور پروانه در ۶۵ شهر

شرکت بازآفرینی شهری ایران بر اساس ظرفیت‌هایی که دولت ایجاد کرده تا کنون ۱۳۷ هزار و ۸۰۰ واحد را به مرحله‌ ساخت رسانده و برنامه آن است که این تعداد در سال جاری به ۲۰۰ هزار واحد برسد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050503269/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6%DB%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1