رییس جمهور از کارخانه «ایران تراورس» البرز بازدید کرد

رییس جمهور از کارخانه «ایران تراورس» البرز بازدید کرد
کرج – مجله خبری راه و ساختمان – رییس جمهور روز جمعه و در جریان دور دوم سفر استانی دولت به استان البرز از کارخانه «ایران تراورس» شهرستان فردیس دیدن کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85315801/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF