سفر هیات وزارت راه ایران به پاکستان با هدف تسهیل خدمات ارتباطاتی

سفر هیات وزارت راه ایران به پاکستان با هدف تسهیل خدمات ارتباطاتی
اسلام‌آباد – مجله خبری راه و ساختمان – هیاتی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل خدمات ارتباطاتی از جمله روان سازی سفرهای زوار پاکستانی به ایران، به شهر بندری «کراچی» سفر کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85152669/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85152669/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%DB%8C