طرح‌های تازه برای تبدیل وضعیت ملوانان طرف قرارداد با شرکت‌های خارج از گروه

در اطلاعیه تأکید شده: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان خط مقدم نبرد اقتصادی که متحمل هزینه‌های فراوان در دوران تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان شده است، در دو سال اخیر مبنای محاسبه حق مأموریت دریانوردان خود را نزدیک به ۳۰۰ درصد افزایش داده‌ و تلاش می‌کند تا با راهکارهای قانونی و دریافت مجوزهای لازم دغدغه‌های دریانوردان را مرتفع کند.منبعدر بخش دیگری از توضیحات گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آمده است: ازآنجاکه دریانوردان در رده‌های مختلف بخشی از سرمایه عظیم انسانی موردتوجه این شرکت به شمار می‌روند، تلاش شده تا با برنامه‌ریزی جدید، ملوانان سخت‌کوش طرف قرارداد با شرکت‌های خارج از گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس شاخص‌های کارآمدی، آموزش، سابقه و مواردی ازاین‌دست تبدیل وضعیت شوند که شرایط آن به‌زودی اعلام خواهد شد تا دغدغه این قشر از نیروی دریایی ارزشمند گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز برطرف شود.

گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی خاطرنشان ساخت: مطابق با روندی که در شرکت‌های فعال در حمل بار دریایی قابل‌مشاهده است، بخشی از ملوانان باتوجه‌به داشتن قرارداد با شرکت‌های تأمین نیروی دریایی، بر روی کشتی‌ها از جمله کشتی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی حضور می‌یابند که باتوجه‌به اینکه این گروه از ملوانان، به‌صورت مستقیم با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یا شرکت‌های تابعه آن قراردادی ندارند؛ بنابراین صرفاً در دوران مأموریت دریایی خود، از حقوق و مزایای قانونی بهره‌مند می‌شوند.

در ادامه تأکید شده است: گروه دوم که شامل ملوانانی هستند که با یکی از شرکت‌های تأمین‌کننده نیروی انسانی طرف قرارداد هستند، بنا بر نیاز ناوگان به استفاده از این بخش از نیروی انسانی در ما موریت‌های دریایی، آنها را از وضعیت در حالت انتظار یا همان استندبای فراخوانده و به مأموریت دریایی اعزام می‌شوند.

  ۶۰ هزار خانه خالی تهران به سازمان امور مالیاتی معرفی شد
گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه  ملوانان شاغل در ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دو گروه تقسیم می شوند، اعلام کرد: گروه اول ملوانان، نیروهای رسمی و قراردادی هستند که حقوق و مزایای خود را در دوران مأموریت دریایی یا فراغت از مأموریت، به صورت مستقیم از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌کنند.

این شرکت اعلام کرد: این گروه از ملوانان، باتوجه‌به مدت مأموریت دریایی، به مرخصی یا همان ریکاوری رفته و پس از پایان دوره انتظار، مجدد به دریا اعزام می‌شوند؛ ضمن اینکه این دسته از ملوانان، مشمول انعقاد قرارداد سفری شده و پس از پایان مأموریت دریایی خود، سنوات و عیدی خود را نیز به‌تناسب مدت خدمت، دریافت می‌کنند.

به گزارش روز جمعه مجله خبری راه و ساختمان از گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،  گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی اعلام کرد:نیروی دریایی شاغل در این ناوگان ملی، سرمایه اصلی این شرکت به شمار می روند، بر همین اساس برنامه مدون برای تبدیل وضعیت ملوانان طرف قرارداد با شرکتهای خارجی از گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های پیشِ رو اجرایی خواهد شد.