طرح تدقیق حریم گسل‌های شهر گرگان به اتمام رسید

طرح تدقیق حریم گسل‌های شهر گرگان به اتمام رسید
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از اتمام طرح تدقیق حریم گسل‌های شهر گرگان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85445611/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B3%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

  اجرای ۳۵ پروژه راهداری در محورهای مواصلاتی خوزستان