طولانی‌ترین آزادراه کشور به زودی افتتاح می‌شود/ کاهش ۲ ساعته زمان سفر شیراز- اصفهان

طولانی‌ترین آزادراه کشور به زودی افتتاح می‌شود/ کاهش ۲ ساعته زمان سفر شیراز- اصفهان
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل دفتر امور مجریان آزادراه‌های کشور گفت: رکورد افتتاح طولانی‌ترین آزادراه در یک مرحله تا ماه آینده خواهد شکست و آزادراه شیراز- اصفهان به طول ۲۱۰ کیلومتر به بهره برداری می‌رسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85210898/%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85210898/%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87