عمر بالای ناوگان عمومی کرمان/ استاندار: دولت حمایت می‌کند

عمر بالای ناوگان عمومی کرمان/ استاندار: دولت حمایت می‌کند
کرمان – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار کرمان با بیان اینکه عمر ناوگان حمل و نقل عمومی این استان بالاست گفت: این مساله گرفتاری و محدودیت های زیادی را برای سرپا نگه داشتن این ناوگان ایجاد کرده که امیدوارم با حمایت دولت این وضعیت اصلاح شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85326867/%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85326867/%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF