عملیات اجرایی نقطه اتصال سه محور ترانزیتی در فارس آغاز شد

عملیات اجرایی نقطه اتصال سه محور ترانزیتی در فارس آغاز شد
شیراز-مجله خبری راه و ساختمان- عملیات اجرایی محور کوهنجان–کوار به طول ۲۴ کیلومتر امروز(دوشنبه) آغاز شد که با بهره‌برداری از این پروژه ارتباط سه محور ترانزیتی در استان فارس برقرار می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85165715/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85165715/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF