قطار ترانزیتی دالیان – جلفا از مرز اینچه‌برون وارد ایران می‌شود

وی گفت: راه‌اندازی این مسیرها در افزایش حجم تبادل تجاری دو کشور، کاهش زمان ارسال کالا، اتصال چین به غرب آسیا و توسعه کمربند-راه به اروپا اهمیت بسزایی دارد.

گمرک ریلی اینچه برون یکی از ظرفیت‌های بسیار بکر برای توسعه تجاری گلستان و ایران به وسیله راه آهن است که تحول زیرساختی ریلی آن توسط دولت سیزدهم با برنامه آغاز شده و نوید بخش آینده اقتصادی درخشان برای ساکنان منطقه و کشور خواهد بود.

محسن اعتماد روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مجله خبری راه و ساختمان اظهار داشت: این قطار هشتم شهریور از کشور چین حرکت کرده و هم اکنون در ترکمنستان است.

بگفته وی ، این قطار تا پایان این هفته وارد گلستان می شود.

اعتماد ادامه داد: فعال بودن حوزه ریلی گلستان به خصوص ایستگاه راه‌آهن بین المللی اینچه برون در بخش‌های مختلف صادرات، واردات و ترانزیت سبب ایجاد اشتغال و پویایی اقتصاد گلستان و در مراحل بالاتر باعت توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی منطقه خواهد شد.

اعتماد، ارائه توضیحات در خصوص  نوع ،حجم و ارزش محموله ارسالی را به روزهای آینده و پس از ورود این قطار به کشور موکول کرد.

استان گلستان با یک میلیون و ۸۶۹ هزار نفر جمعیت، از شمایل با کشور ترکمنستان، از غرب با مازندران، از شرق با خراسان شمالی و از جنوب با سمنان همسایه است.منبع

وی ادامه داد: نخستین بار پس از سالیان متمادی است که چین از طریق اینچه‌برون به ایران کالا صادر می‌کند.