لطیفی: آیت‌الله رئیسی بت تجمل، تنبلی و پشت میزنشینی را شکست

لطیفی: آیت‌الله رئیسی بت تجمل، تنبلی و پشت میزنشینی را شکست

عضو کابینه دولت سیزدهم همچنین درباره رویکرد اعضای دولت سیزدهم در زمان باقی مانده تا پایان این دولت با بیان اینکه «کار دولت نباید زمین بماند»، تاکید کرد: امروز ساعت ۶ صبح جلسه‌ای در هیات دولت داشتیم تا کار دولت زمین نماند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی تصریح کرد: آیت‌الله رئیسی بت تجمل، تنبلی و پشت میز نشینی را شکست و هر کسی که بخواهد رئیس جمهور شود باید در این تراز حرکت کند.

وی تاکید کرد: آیت‌الله رئیسی بت تجمل، تنبلی و پشت میز نشینی را شکست و هر کسی که بخواهد رئیس جمهور شود باید در این تراز حرکت کند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403030201235/%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA

میثم لطیفی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مهمترین ویژگی شهید رئیسی جمع بین اخلاق و مدیریت بود؛ ایشان هم مدیری توانمند در میدان بود و هم علیرغم همه‌ سختی‌ها و پیچیدگی‌هایی که در کار وجود داشت، رعایت اخلاق در دستور کار ایشان قرار داشت.

  واردات اتوبوس در آینده نزدیک آغاز می‌شود