ایرادات وارده به طرح ساماندهی کارکنان دولت قابل رفع است

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: عمده ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت قابل رفع است. سید کریم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دولت را از اولویت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد و گفت: به اعتقاد … ادامه

اجازه مجلس به سازمان بنادر و دریانوردی برای مشارکت با شرکت‌های معتبر بین المللی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داد تا نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام کند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز سه‌شنبه ۳۰ … ادامه

مجوز مجلس به وزارت راه برای واگذاری مدیریت فرودگاه‌های کشور

مجلس شورای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد تا مدیریت فرودگاه‌های کشور، به استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح را با حفظ مالکیت دولت به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی واگذار کند. «وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مجاز است: … ادامه

ﺟﺪول ﻋﻮارض ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎدهﻫﺎ تهیه می‌شود

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب بند ب ماده ۵۹ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند: «ب- وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻮﻇﻒ … ادامه

تدابیر مجلس برای ﺟﻠﻮگیری از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺎدهﻫﺎی کشور

با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای ﺟﻠﻮگیری از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺎدهﻫﺎی کشور، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎتی مکلف شد تا از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻌﺎدن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪنی ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎطقی که ﻣﻌﺎدن در آن ﺣﻮزه و راهﻫﺎی ﻣﻮاﺻﻼتی ﺑﻪ آن واﻗﻊ ﺷﺪه و نگهداری روﯾﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ و اﺑﻨﯿﻪ فنی شبکه راهﻫﺎی اصلی و ﻓﺮعی روﺳﺘﺎیی … ادامه

شرط مجلس برای اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﯾﺠﺎد کسب و کارﻫﺎی ﺧُﺮد ﺧﺎﻧگی

«تبصره۴- اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ کسب و کارﻫﺎی ﺧﺮد ﺧﺎنگی ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻋﺘﺒﺎرسنجی و یا أﺧﺬ ﺳﻔﺘﻪ از ﻣﺘﻘﺎضی اﻧﺠﺎم می پذیرد.» با تصویب مجلس اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ کسب و کارﻫﺎی ﺧﺮد ﺧﺎنگی ﺻﺮﻓﺎ ًﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻋﺘﺒﺎرسنجی و یا أﺧﺬ ﺳﻔﺘﻪ از ﻣﺘﻘﺎضی اﻧﺠﺎم می‌پذیرد.

سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت، طراحی می‌شود

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم امروز سه‌شنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تصویب بند ت ماده ۱۰۶ این لایحه به شرح زیر، موافقت کردند:

استخدام و به‌کارگیری نیرو در دستگاه‌ها و شرکت‌های تماماً دولتی نظام‌مند می‌شود

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم امروز سه‌شنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تصویب بند ب ماده ۱۰۶ این لایحه به شرح زیر، موافقت کردند: «ب- تمامی اختیارات دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی که صددرصد سهام آن متعلق به … ادامه

وزارت راه مکلف به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح‌های گردشگری با کاربری ترکیبی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر دستگاه‌های مربوطه، نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح (پروژه)های گردشگری با کاربری ترکیبی اقدام نماید. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز یکشنبه و در جریان … ادامه

مخالفت مجلس با دریافت عوارض جاده‌ای بر مبنای مسافت و بر اساس نوع خودرو

الف- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزارهای هوشمند از کلیه وسایل نقلیه (به استثنای وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی) که در راه‌های شریانی تردد می‌نمایند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو، با تصویب هیأت وزیران عوارض … ادامه

ارجاع بند مربوط به تصویب برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور به کمیسیون تلفیق

بند الحاقی ۳- شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور مصوب شورایعالی اداری کشور باید برای کاهش سالانه ده درصد (%۱۰) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور موضوع جزء (۳) بند «ج» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را حداکثر ظرف شش … ادامه

وزارت راه به تکمیل دیجیتالی کردن اطلاعات طرح‌های جامع و تفصیلی کلان‌شهرها موظف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بخش سایر روش‌های ساخت، وزارت راه و شهرسازی را به تکمیل رقومی (دیجیتال)سازی اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی کلان‌شهرها در سامانه طرح‌های جامع و موظف کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر شنبه … ادامه

برنامه سرمایه گذاری توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور تدوین می‌شود

۸- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه گذاری توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور توسط سازمان‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی با اولویت بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق ریل متناسب با برنامه‌های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت … ادامه

پیشنهاد راه‌های افزایش حقوق کارگران به کارفرمایان

انتهای پیام منبع: https://www.isna.ir/news/1402070200903/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86

درخواست ۱۱۱ نماینده مجلس برای کاهش ساعت کار کارکنان اداری

حسین گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با استناد به ماده ۱۰۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تعداد ۱۱۱ نفر از نمایندگان مجلس در نامه به هیئت رئیسه مجلس خواستار در اولویت قرار گرفتن بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع کاهش ساعت کار کارکنان … ادامه

اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، این طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند: «ماده واحده- بند ک تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ … ادامه