مجوز پروازهای عتبات یک شرکت هواپیمایی لغو شد - مجله خبری راه و ساختمان

مجوز پروازهای عتبات یک شرکت هواپیمایی لغو شد

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از سازمان هواپیمایی «حسن خوشخو» گفت: باتوجه به نداشتن ناوگان مناسب یکی از شرکت های هواپیمایی و رعایت نکردن دستورالعمل های صادره سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص نرخ بلیت پروازهای بازه اربعین، مجوزهای این شرکت در مسیر پروازی عتبات تا اطلاع ثانوی لغو  شد.منبع

  خانه هوشمند گیلسا-هوشمند سازی ساختمان-نمایندگی هوشمند سازی