محله دباغی شیراز، الگوی موفق نوسازی محله‌ای است

او ادامه داد: از دیگر ویژگی‌های بارز این محله مجاورت با بافت تاریخی فرهنگی شیراز و امکان تامین بخشی از خدمات پشتیبانی بافت تاریخی در این محله است.

 محمد آئینی روز شنبه در جریان بازدید از بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی کلانشهر شیراز، با اشاره به آغاز طرح نوسازی محله‌ای در کشور افزود: موقعیت قرارگیری محله دباغی در شهر به لحاظ اهمیت و مناسبت شبکه دسترسی‌های اصلی و پیرامونی از ویژگی‌های مهم این محله است که به آن اهمیت ویژه‌ای می‌بخشد.

آیینی بیان کرد: اجرای پارک محله، احداث خانه محله و خانه فرهنگ در مرکز این محله ۳۱ هکتاری و احداث پروژه ۳۲ واحدی به علاوه دو پروژه دیگر در اطراف این مرکز محله تاثیر بسزایی در نوسازی آن دارد.

محله دباغ خانه در استان فارس و در محدوده‌ی مرکزی شهر شیراز واقع شده است. این محله در منطقه ۲ قرار گرفته است و از شمال با بلوار سیبویه، بلوار احمدی شمالی و خیابان ظریف کار، از شرق با خیابان شاهداعی الله، از جنوب با بلوار ارتش، خیابان فتح و خیابان امام حسین (ع) و از غرب با بلوار احمدی جنوبی و میدان احمدی محدود شده است و با محله‌های ‌شیشه گری، گلکوب، صاحب الزمان، سر دزک، امام حسین(ع) ، لب آب مجاورت دارد.منبع